Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Kontakt

Wykonawca

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
e-mail: glinki.reclaw@aldesa.pl 
tel. +48 22 570 44 65 

Zadaj pytanie