Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Rzecznik prasowy inwestycji

Wszelkich informacji na temat inwestycji i jej przebiegu udziela rzecznik prasowy inwestycji: 

Ewa Komin
Q&A Communications
ul. Piekary 12/6
61-823 Poznań
e-mail: ek@qacommunications.com
tel.: +48 61 852 58 49

Zadaj pytanie